Klubbtävling 2012

                     
Varje fiskare får ha 3 fiskar i varje art.               
Den som har största fisken i varje art vid årets slut tilldelas 5 bonuspoäng som artledare.     
Klubbtävlingen är en utagning till eftervarande års tävlingslag.           
Fiskar från hela Sverige räknas.                
 Endast de arter som är med i listan är med i klubbtävlingen.          
                     
Totalställning                  
                     
1 - 137,5 p Jens G                
2 - 119p Erik P                
3 - 95 p Tobias L                
4 - 100,5 p Fredrik M                
5 - 84 p Tobias R                
6 - 72 p Robin L                
6 - 89 p David V                
8 - 50 p Johnny E                
9 - 47 p Gustav B                
10 - 9 p Niclas S                
11 - 8 p Patrik A                
12 - 5 p Johannes M                
13- 4 p Marcus M                
Fisklista                  
                     
Abborre                  
15 2019g Erik Petersson                
9 1781g Erik Petersson                
8 1510g Fredrik Mangotsson                
7 1476g  Robin Lundin                
6 1448g Niclas Svensson                
5 1430g Fredrik Mangotsson                
4 1410g Erik Petersson                
3 1304g Niclas Svensson                
2 1043g Robin Lundin                
1 996g Robin Lundin                
                     
Braxen                  
15 6640g Tobias Rosqvist                
9 6040g Tobias Rosqvist                
8 5800g Patrik Aronsson                
7 5700g Tobias Rosqvist                
6 5587g Robin Lundin                
5 5500g Tobias Lindeborg                
4 5270g Tobias Lindeborg                
3 5220g Tobias Lindeborg                
2 4905g Jens Gliminger                
1 4420g David Victorin                
                     
Björkna                  
15 530g Jens Gliminger                
9 510g Jens Gliminger                
8                    
7                    
6                    
5                    
4                    
3                    
2                    
1                    
                     
Färna                  
15 2680g David Victorin                
9 2620g Erik Petersson                
8 2430g Jens Gliminger                
7 2818g Erik Petersson                
6 2350g Erik Petersson                
5 2320g David Victorin                
4 2280g Marcus Mård                
3 2260g Tobias Rosqvist                
2 2180g Tobias Rosqvist                
1 2160g Tobias Rosqvist                
                     
Gädda                  
15 13132g Erik Petersson                
9 12100g Tobias Rosqvist                
8 9364g Fredrik Mangotsson                
7 8550g Erik Petersson                
6 7157g Erik Petersson                
5 7000g Tobias Lindeborg                
4 6630g Robin Lundin                
3 6300g David Victorin                
2 5560g Tobias Lindeborg                
1 5500g Tobias Lindeborg                
                     
Gös                    
15 4690g Jens Gliminger                
9 4542g Jens Gliminger                
8 3023g Erik Petersson                
7                    
6                    
5                    
4                    
3                    
2                    
1                    
                     
Id                    
15 1950g Tobias Lindeborg                
9 1806g Robin Lundin                
8 1730g Tobias Lindeborg                
7 1360g Tobias Lindeborg                
6 1280g Fredrik Mangotsson                
5 1025g Robin Lundin                
4 869g Robin Lundin                
3                    
2                    
1                    
                     
Karp                  
15 12114g Erik Petersson                
9 11340g Erik Petersson                
8 11320g Tobias Rosqvist                
7 10525g Fredrik Mangotsson                
6 9900g Erik Petersson                
5 9700g Tobias Rosqvist                
4 9609g Robin Lundin                
3 9600g Fredrik Mangotsson                
2 8750g Fredrik Mangotsson                
1 7800g Tobias Rosqvist                
                     
Lake                  
15 3950g Gustav Berg                
9 3110g Gustav Berg                
8 3030g Gustav Berg                
7 3027g  Fredrik Mangotsson                
6 2250g Jens Gliminger                
5 2100g Jens Gliminger                
4 1970g Jens Gliminger                
3 1790g Fredrik Mangotsson                
2 1330g  Fredrik Mangotsson                
1                    
                     
Lax                    
15 6500g David Victorin                
9 4450g Johnny Ekeflo                
8                    
7                    
6                    
5                    
4                    
3                    
2                    
1                    
                     
Mört                  
15 420g Jens Gliminger                
9 410g Jens Gliminger                
8                    
7                    
6                    
5                    
4                    
3                    
2                    
1                    
                     
Ruda                  
15 740g  Jens Gliminger                
9                    
8                    
7                    
6                    
5                    
4                    
3                    
2                    
1                    
                     
Röding                  
15 4070g David Victorin                
9 3460g Johnny Ekeflo                
8 3440g Johnny Ekeflo                
7 2610g Johnny Ekeflo                
6 2500g David Victorin                
5                    
4                    
3                    
2                    
1                    
                     
Sarv                  
15 1730g Gustav Berg                
9 1360g Tobias Rosqvist                
8 1260g David Victorin                
7 1240g David Victorin                
6 1020g Jens Gliminger                
5 980g David Victorin                
4 750g Fredrik Mangotsson                
3 710g Erik Petersson                
1,5 680g Fredrik Mangotsson                
1,5 680g Jens Gliminger                
                     
Sik                    
15 2420g Fredrik Mangotsson                
9 1340g Jens Gliminger                
8 1250g Fredrik Mangotsson                
7 1200g Fredrik Mangotsson                
6 1140g Jens Gliminger                
5 900g Johannes Mangotsson                
4 860g Jens Gliminger                
3 760g Tobias Lindeborg                
2 657g Robin Lundin                
1 650g  Robin Lundin                
                     
Sutare                  
15 3705g Tobias Lindeborg                
9 2980g Tobias Lindeborg                
8 2840g Fredrik Mangotsson                
7 2800g Tobias Lindeborg                
6 2690g Fredrik Mangotsson                
5 2567g Robin Lundin                
4 2553g Robin Lundin                
3 2444g Robin Lundin                
2                    
1                    
                     
Ål                    
15 800g Tobias Rosqvist                
9                    
8                    
7                    
6                    
5                    
4                    
3                    
2                    
1                    
                     
Öring                  
15 4210g Johnny Ekeflo                
9 3060g David Victorin                
8 1980g Robin Lundin                
7 1240g Robin Lundin                
6 840g Tobias Lindeborg                
5 740g Tobias Lindeborg                
4                    
3                    
2                    
1                    
                     
                     
                     
                     

Vädret Kalmar

Vädret Tranås

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)